Lưu trữ
Quyết định triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông và thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

 Công ty Cổ phần Đô thị và Môi Trường ĐăkLăk kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin về Đại hội cụ thể như sau:    

Thời gian:   07:30 đến 11:30 Thứ Sáu - Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm:    Hội trường Công ty Cổ Phần Đô Thị Và Môi Trường ĐăkLăk - Số 01 Đào Duy Từ, Phường Thống Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăkLăk

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu (theo điều lệ công ty) ít nhất 10.000 cổ phần của công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường ĐăkLăk tính đến thời điểm chốt danh sách.

Chi tiết quý cổ đông xem tại file đính kèm 

Nội dung họp và các tài liệu liên quan Quý cổ đông vui lòng xem tại Website của công ty tại địa chỉ: http://moitruongdothidaklak.com.vn/t.aspx?id=3750&lgid=2

Tập tin đính kèm:
Thành phố Buôn Ma Thuột
25oC
Độ ẩm: 88%C
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk