Tin tức chi tiết

Lưu trữ
Nghị quyết 08 về việc đầu tư xây dựng và công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 Nghị quyết 08 hội đồng quản trị công ty cổ phần đô thị và môi trường ĐăkLăk,về việc đầu tư xây dựng kho chứa hóa chất trạm xử lý nước rỉ rác CưEbur và công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Tập tin đính kèm:
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk