Lưu trữ
Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản

 Nội dung gồm có:

01: Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02: Mẫu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

03: Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

Tập tin đính kèm:
Thành phố Buôn Ma Thuột
18oC
Độ ẩm: 82%C
Tốc độ gió: 0 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk