Lưu trữ
Nghị Quyết V/v Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn bản
 Hội Đồng Quản Trị  thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, về việc thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty
Tập tin đính kèm:
Thành phố Buôn Ma Thuột
29oC
Độ ẩm: 66%C
Tốc độ gió: 15 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk