TIN TỨC
Thành phố Buôn Ma Thuột nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân các xã quan tâm triển khai thực hiện, các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo đúng tiến độ

            Nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực rõ rệt; các xã đã tập trung vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như đóng góp kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập; tu sửa, chỉnh trang đường lầng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

(ảnh minh họa)

              Kết quả, 6 tháng đầu năm 2017, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng dẫn người dân tạo hình, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại, vườn cà phê ghép chồi phát triển tốt. Lắp đặt mô hình tưới tiết kiệm trên cà phê vối, hỗ trợ 37,8 triệu đồng. Triển khai mô hình lúa lai vụ hè thu trên diện tích 04 ha, hỗ trợ 19,5 triệu đồng. Thực hiện thụ tinh nhân tạo cho 225 con bò. Đặc biệt xã Hòa Xuân đã vận động nhân dân hạ trạm hạ thế 400KVA để kéo điện ba pha vào khu canh tác sản xuất của thôn 4 và thôn 8 với tổng kinh phí đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng. UBND xã EaTu triển khai xây dựng chợ EaTu bằng 100% kinh phí do tiểu thương đóng góp với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, Thành phố cấp được 388,4 tấn xi măng cho các xã và Phường Khánh Xuân, ước làm được 2.900m đường bê tông ngõ xóm. Nhân dân đã đóng góp hơn 1.970 triệu đồng, 450 ngày công để làm đường ngõ xóm, nội đồng. Nhân rộng các mô hình có hiệu quả tốt ở địa phương như: ủ thức ăn cho gia súc, nuôi dê lai sinh sản, trồng xen cây ăn trái trong vườn cà phê… tiến hành phổ biến kiến thức khoa học, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, khuyến khích nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế có thu nhập cao; chú trọng gắn phát triển kinh tế với hiệu quả công tác giảm nghèo và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi…

           Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Cụ thể: Tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề cho người trong độ tuổi lao động, tạo công ăn việc làm cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn, vận động nhân dân sản xuất theo mô hình hợp tác, tổ hợp tác để tập trung nguồn vốn, nhân lực tạo ra sản phẩm có giá thành hợp lý, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, triển khai thành công mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào trồng trọt; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động các nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức tín dụng tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hỗ trợ xi măng và đá cho các buôn đồng bào dân tộc thiểu số các xã để xây dựng đường ngõ xóm. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, xã hội hóa, tạo sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017 trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Hương Giang (Theo buonmathuot.gov.vn)

Thành phố Buôn Ma Thuột
18oC
Độ ẩm: 85%C
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk