TIN TỨC
Thành phố Buôn Ma Thuột quyết tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị hiện đại và giàu bản sắc
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thành phố và phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột,  xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt nhiều kết quả.

              Các thiết chế được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân; công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường, mô hình “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được duy trì và mở rộng; phong trào thể dục – thể thao và lễ hội văn hóa truyền thống được phát động thường xuyên; Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực thể dục – thể thao ngày càng được đẩy mạnh. Ý thức của nhân dân ngày càng được nâng cao trong ứng xử và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Công tác quản lý trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ hóa, tạo điều kiện để người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh đô thị, về xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đầy đủ và được triển khai thực hiện nghiêm túc.

( Một đoạn đường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột)

              Nhìn chung, việc triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị được các cơ quan, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc. UBND  từ Thành phố đến các phường, xã đã kịp thời quán triệt và triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn nên đã tạo sự chuyển biến rõ nét về mặt nhận thức, ý thức thực hiện nếp sống văn minh ở mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

              Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ý thức về xây dựng nếp sống văn minh của một số cán bộ, Nhân dân chưa cao; Tình trạng vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vẫn còn xảy ra; một số bộ phận gia đình chưa tích cực phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, thải nước ra đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự trong xây dựng vẫn còn xảy ra, tổ chức thực hiện chưa thực sự nghiêm túc.

                  Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, với mục tiêu “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến về trách nhiệm, hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng Thành phố Buôn Ma Thuột văn minh, thân thiện, tạo hình ảnh đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế; Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Thành phố; Tập trung xây dựng các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị và chống các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật, quy ước, hương ước tại nơi công cộng và trong cộng đồng dân cư; Phấn đấu đến cuối năm 2020, người dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp…cơ bản thực hiện các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị; hình thành thói quen ứng xử văn minh, thân thiện; Đến năm 2025, các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị được nhân dân và du khách tự giác thực hiện, trở thành nếp sống của người dân thành phố;  tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng và phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

                  Chỉ tiêu  về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025 nêu rõ: Thành phố phấn đấu đến năm 2020, đạt được các tiêu chí cơ bản sau: 100% hộ gia đình được tuyên truyền, tiếp cận các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị; 100% sinh viên; học sinh tiểu thọc, THCS, THPT được tuyên truyền các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị; 100% tổ dân phố, thôn, buôn xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng gắn với các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị; 100% nhà ở của người dân đô thị khi xây dựng mới có giấy phép xây dựng, hoặc cải tạo, sửa chữa đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật theo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Thành phố Buôn Ma Thuột; 100% cán bộ, đảng viên và 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy tắc ứng xử về văn minh đô thị; nếp sống văn minh trong việc cưới, cơ bản không còn hộ gia đình sử dụng lòng đường trong việc cưới; Không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích khác; 70% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động theo quy hoạch; 100% tuyến đường kiểu mẫu đã đăng ký các tiêu chí và được công nhận; cơ bản không còn tình trạng lang thang, ăn xin.

               Đến năm 2025, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu giao đoạn 2017 – 2020; Mỗi phường có thêm 20% trở lên tuyến đường kiểu mẫu đạt các tiêu chí và được công nhận theo quy định hiện hành; 100% tổ dân phố vận động người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên.

              Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cán bộ và Nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột, tin tưởng rằng  nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh và trật tự đô thị giai đoạn 2016 – 2020, và định hướng đến năm 2025 đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng Thành phố Buôn Ma Thuột ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc dân tộc, xứng đáng và sớm trở thành đô thị Trung tâm vùng Tây Nguyên.

 

Hương Giang (Theo Buonmathuot.gov.vn)

Thành phố Buôn Ma Thuột
33oC
Độ ẩm: 53%C
Tốc độ gió: 5 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk