Tin tức chi tiết

TIN TỨC - SỰ KIỆN XÃ HỘI
Kỳ họp thứ hai HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Trong hai ngày 28 và 29-7, HĐND TP. Buôn Ma Thuột khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột phát biểu tại kỳ họp.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Buôn Ma Thuột Nay Phi La phát biểu tại kỳ họp.
Trong 6 tháng đầu năm, HĐND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa X và kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XI; tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố...
HĐND thành phố đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tốt chức năng giám sát và phối hợp giám sát nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, các văn bản của cấp trên và Nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành... 
 
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, cho ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng do Thường trực HĐND, UBND thành phố trình tại kỳ họp gồm: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016; tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình kèm theo báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2015. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng xem xét, đánh giá báo cáo của Viện KSND, TAND, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố và một số báo cáo quan trọng khác.
Kỳ họp cũng đã thông qua 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc thông qua Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND với UBMTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột; Nghị quyết về việc thông qua Chương trình rèn luyện của đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc thông qua Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách thành phố năm 2015.
 
Lan Anh (Theo Báo Đắk Lắk)
Thành phố Buôn Ma Thuột
27oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 8 km/giờkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk