TIN TỨC - SỰ KIỆN XÃ HỘI
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
Trong ngày làm việc hôm nay (13-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên trong toàn Đảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong Diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu khẳng định: Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (2010-2015) và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân chung đạt 8%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp; thu ngân sách tăng 3,4%/năm. Nông nghiệp có bước phát triển khá, sản phẩm hàng hoá nông nghiệp quy mô lớn ở một số vùng tiếp tục phát triển. Văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người gấp hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được triển khai thực hiện đạt kết quả khá tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ.

Bí thư Tỉnh ủy khóa XV đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy khóa XV Êban Y Phu đọc Diễn văn khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các khâu trọng tâm sau: Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách chế độ công vụ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư. Vận động tối đa các nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài ngân sách; khai thác, phát huy các nguồn lực của tỉnh. Tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, trong đó tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm tạo ra năng suất cao, sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh. Phát triển du lịch theo hướng phát huy mạnh mẽ, đồng bộ các tiềm năng du lịch của địa phương và hình thành một số khu du lịch trọng điểm tại thành phố Buôn Ma Thuột, tạo sự kết nối với các khu, điểm du lịch của tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu tại Đại hội
Đại tướng Trần Đại Quang trao đổi với các đại biểu tại Đại hội

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đến dự và chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đại Quang đã biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk về những thành tựu quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đối với Đắk Lắk, 5 năm tới cũng là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống anh hùng, làm cho Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh giàu mạnh, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột sớm thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đây là nhiệm vụ lớn, trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ tới, vì vậy ngay sau Đại hội này, các cấp uỷ đảng, chính quyền trong tỉnh cần tập trung xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đưa ra các giải pháp khả thi về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, có lộ trình cụ thể theo từng năm để thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ và thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu quan trọng này.

Các đại biểu biếu quyết danh sách, số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Các đại biểu biểu quyết danh sách, số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 đồng chí.

Theo Báo Đắk Lắk

Thành phố Buôn Ma Thuột
21oC
Độ ẩm: 83%C
Tốc độ gió: 10 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk