TIN HOẠT ĐỘNG
Cần tiếp tục hỗ trợ triển khai quy hoạch chất thải rắn
Đó là một trong các kiến nghị của Bộ Xây dựng nhằm triển khai hiệu quả các quy hoạch chất thải rắn. Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn đề nghị hoàn thiện dây chuyền công nghệ được sản xuất trong nước đặc biệt các dây chuyền công nghệ phục vụ cho các dự án thí điểm; Khuyến khích sử dụng công nghệ đốt chất thải để thu hồi được năng lượng tái tạo và các sản phẩm khác…
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng, cả nước có 26 nhà máy xử lý chất thải và 54 địa phương đã phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn.
Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn như: Các quy hoạch chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm còn chậm triển khai do chưa có chủ đầu tư, thiếu vốn; các quy hoạch đã được phê duyệt nhưng sự đồng thuận của người dân chưa cao, công tác tuyên truyền, vận động người dân của chính quyền tại các địa phương chưa được chú trọng nên khó triển khai.
Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do còn thiếu về cơ chế, pháp lý như chưa xác định được chủ đầu tư, việc đồng thuận của cộng đồng trong vấn đề vận chuyển chất thải rắn từ vùng khác đến xử lý tại cơ sở xử lý chất thải rắn.
Theo vea.gov.vn 
Thành phố Buôn Ma Thuột
18oC
Độ ẩm: 86%C
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk