TIN HOẠT ĐỘNG
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
a
Ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt ở huyện Cư M'gar (Ảnh minh họa)

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các Nghị định, Quyết định về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thời hạn trình dự thảo các văn bản này chậm nhất là ngày 15-10-2014.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về chính sách, Pháp luật  Bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Trong Quý III và Quý IV-2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường rộng rãi trong nhân dân.

UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan báo chí tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương; ban hành kịp thời các văn bản Pháp luật về Bảo vệ môi trường theo thẩm quyền được giao trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành…
 

Thúy Hồng (Theo Báo Đắk Lắk)

Thành phố Buôn Ma Thuột
18oC
Độ ẩm: 86%C
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk