VĂN BẢN CỦA CÔNG TY
Kế Hoạch tiếp xúc 6 tháng đầu năm 2011.
 Kế Hoạch số 20/KH-Cty ngày 26/5/2011 về việc tổ chức gặp mặt giữa Ban Giám đốc Công ty và BCH Công đoàn cơ sở với Cán bộ, CNLĐ các đơn vị trực thuộc 6 tháng đầu năm 2011.
Tập tin đính kèm:
Thành phố Buôn Ma Thuột
25oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk