ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Ban Quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột

 1. Tên đơn vị:
     BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC BUÔN MA THUỘT
- Địa chỉ: Số 01 Đào Duy Từ - P. Thống Nhất - Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3812917
- Fax: 0262.3812068
- Email: duanthoatnuoc@gmail.com.vn
- Ban Quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột được thành lập theo Quyết định số 2332/1999/QĐ-UB ngày 17/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

2. Lĩnh vực hoạt động:
- Tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp thuộc công trình dự án thoát nước vệ sinh môi trường đô thị và các công trình đô thị khác do Công ty TNHH MTV Đô thị & Môi trường quản lý.
- Được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý điều hành dự án mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình.
- Tính đến ngày 31/12/2011, Ban quản lý dự án thoát nước Buôn Ma Thuột đã thực hiện ký hợp đồng đấu nối hệ thống xử lý nước thải cho 4.575/ 5.500 hộ gia đình và các cơ quan, công sở, nhà hàng, khách sạn đạt 83,18%
- Dự án thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015, đấu nối với hệ thống thoát nước thải cho khoảng 8.390 hộ gia đình và các cơ quan, công sở, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

3. Người đứng đầu Ban quản lý dự án thoát nước:
- Bà: Phạm Thị Thanh Sương         
Chức vụ: Giám đốc

Thành phố Buôn Ma Thuột
23oC
Độ ẩm: 57%C
Tốc độ gió: 18 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk