THÔNG BÁO - BIỂU MẪU
Các qui định về sử dụng Nhà Linh và qũy công đức tại Nghĩa trang TP.Buôn Ma Thuột
1-Sử dụng Nhà Linh.
Nhà Linh dùng để phục vụ các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thắp hương, cúng lễ. Việc tổ chức cúng lễ phải đảm bảo theo qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Nếu tổ chức cúng lễ với qui mô lớn, đông người tham gia hoặc thời gian kéo dài qua đêm đề nghị cá nhân, tổ chức đăng ký trực tiếp với Ban giám đốc Xí nghiệp Xây dựng & Quản lý Nghĩa trang về chương trình cúng lễ để có biện pháp phối hợp tổ chức.
 Người sử dụng Nhà Linh phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản, đồ dùng hiện có trong Nhà Linh, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. Nếu làm hư hỏng, thất lạc tài sản, đồ dùng trong Nhà linh phải có trách nhiệm bồi thường.
Nghiêm cấm việc sử dụng khu vực Nhà Linh để tổ chức uống bia, rượu, ca hát, đánh bài, bói toán, tổ chức các hoạt động mê tín, nhị đoan và các hoạt động tệ nạn xã hội khác.
Thời gian mở cửa Nhà Linh:
Buổi sáng : Từ 7giờ 30 đến 11giờ 30
Buổi chiều:  Từ 13 giờ 30 đến 16giờ 30
Trường hợp đặc biệt, đề nghị liên hệ với bảo vệ Nghĩa trang theo số điện thoại (0500) 3605 742 để được mở cửa phục vụ.
2-Sử dụng Quỹ công đức tại Nghĩa trang TP.Buôn Ma Thuột.
Quỹ công đức tại Nghĩa trang Tp.Buôn Ma Thuột được hình thành do các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, tự cho vào hòm công đức đặt tại Nhà Linh hoặc nếu có nhu cầu về Giấy chứng nhận công đức thì liên hệ nộp trực tiếp tại Văn phòng Xí nghiệp Xây dựng & Quản lý Nghĩa trang.
Quỹ công đức được sử dụng vào các nội dung sau: (Trích theo công văn số 740/UBND-TCKH ngày 07/6/2010 của UBND TP.Buôn Ma Thuột về việc thống nhất chủ trương sử dụng tiền công đức tại Nghĩa trang TP.Buôn Ma Thuột)
-Chi mua trái cây, hương khói tại Nhà Linh và các am thờ khu vực vô thừa nhận.
-Trả tiền công cho người trực, trông coi và làm công tác vệ sinh tại Nhà Linh.
-Chi phí chôn cất các đối tượng vô thừa nhận.
Hàng năm vào dịp tổ chức Lễ Thanh minh, Xí nghiệp Xây dựng & Quản lý Nghĩa trang TP.Buôn Ma Thuột sẽ báo cáo công khai về tình hình thu chi, sử dụng quỹ công đức để mọi người được biết.
 
Thành phố Buôn Ma Thuột
25oC
Độ ẩm: 95%C
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk