Liệt kê tin tức theo loại tin

VĂN BẢN
08/08/2018, 15:32
 Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk để cổ phần hóa
10/07/2018, 10:09
 Về chính sách tinh giản biên chế
10/07/2018, 10:08
 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
10/07/2018, 10:06
 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP
09/07/2018, 10:08
 Quyết định phê duyệt phương án sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
04/07/2018, 15:51
 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành Công ty cổ phần
04/07/2018, 15:45
Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần
12/12/2017, 15:49
Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk