Lưu trữ
17/04/2020, 15:27
10/04/2020, 08:13
 Văn bản trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, tỉnh Đăklăk đồng ý cho Cty CỔ PHẦN ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK lùi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020
03/04/2020, 16:02
 Nghị quyết 08 hội đồng quản trị công ty cổ phần đô thị và môi trường ĐăkLăk,về việc đầu tư xây dựng kho chứa hóa chất trạm xử lý nước rỉ rác CưEbur và công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
31/03/2020, 15:13
 Công bố báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm đã kiểm toán của công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường ĐăkLăk
31/03/2020, 09:04
Công bố thông tin tài chính 06 tháng đầu năm 2019 của công ty TNHH MTV Đô Thị và Môi Trường ĐăkLăk (Trước khi cổ phần hóa). Đã kiểm toán./.
31/03/2020, 08:20
 V/v giải trình các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2019
Thành phố Buôn Ma Thuột
25oC
Độ ẩm: 88%C
Tốc độ gió: 9 km/hkm/h
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk